Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕλλΕΕΔΑΑ

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) θεωρεί ότι για την εύρυθμη λειτουργία και την απρόσκοπτη ανάπτυξή της είναι απαραίτητη: α) η συγκεκριμενοποίηση του τρόπου σκέψης των μελών της και β) ο προσδιορισμός γενικών κατευθυντήριων γραμμών των ενεργειών τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή αφιέρωσαν (και αφιερώνουν) πολύ χρόνο, μελέτησαν Κώδικες άλλων ενώσεων (βλ. τέλος του κειμένου) και δημιούργησαν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρείας που ακολουθεί. Ο Κώδικας αυτός είναι εξέλιξη της Δήλωσης Αρχών της Εταιρείας του 1997 και θα συνεχίσει να εξελίσσεται σύμφωνα με την πρόοδο της επιστήμης της οργάνωσης & διοίκησης του αθλητισμού στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας είναι:

  • Η δημιουργία ενός "οδηγού" των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών της Εταιρείας.
  • Η υπογράμμιση του ενδιαφέροντος των μελών για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε εργοδότες / πελάτες.
  • Η παρουσίαση στους εργοδότες / πελάτες του τρόπου με τον οποίο τα μέλη παρέχουν τις επαγγελματικές τους υπηρεσίες.
  • Η εκπαίδευση όλων όσων ασχολούνται με την οργάνωση & διοίκηση του ελληνικού αθλητισμού σε θέματα δεοντολογίας, με στόχο, κάποια στιγμή, αυτός ο τρόπος σκέψης και πρακτικής να ακολουθείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σε κάθε επίπεδο, σε όλους τους αθλητικούς οργανισμούς της χώρας.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr