«Αξιολόγηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών σε Κέντρα Αποκατάστασης Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

«Αξιολόγηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών σε Κέντρα Αποκατάστασης Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 12, Τεύχος 1
2015
Σελίδες: 
35-50
issn: 
1791-6933
«Αξιολόγηση της Ποιότητας των Υπηρεσιών σε Κέντρα Αποκατάστασης Υγείας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»
Κουθούρης, Χ., & Εξάρχου, Β

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2015
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των κέντρων αποκατάστασης υγείας της περιοχής της Θεσσαλίας. Τα κέντρα αποκατάστασης υγείας αποτελούν κομμάτι της αγοράς του πρώτου και δεύτερου βαθμού ιατρικής περίθαλψης και αποτελούν χώρο απασχόλησης πολλών φοιτητών και αποφοίτων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας μας. Στη διερεύνηση της ποιότητας των υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο αξιολόγησης  των Brady και Cronin (2001) το οποίο προσαρμόστηκε στο αντικείμενο των ιατρικών υπηρεσιών κέντρων υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν: α) δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις ασθενών των δύο φύλων και των τριών ηλικιακών ομάδων (p>.05) για το επίπεδο της ποιότητας. Επίσης δε σημειώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα ‘ικανοποίηση’ των ασθενών από την παροχή των θεραπευτικών υπηρεσιών και στον παράγοντα ‘προφορική επικοινωνία’, β) αντίθετα η υποομάδα «παντρεμένοι» ασθενείς σημείωσαν υψηλότερες τιμές αναφορικά της ποιότητας από την υποομάδα «ανύπαντροι» ασθενείς (p<01), γ) αναφορικά της χρονικής διάρκειας της θεραπείας, ασθενείς με μεγαλύτερη παραμονή στα κέντρα αποκατάστασης σημείωσαν υψηλότερες τιμές στον παράγοντα ‘ικανοποίηση’ (p<0,05), δ) ασθενείς που χειρουργήθηκαν δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι συνολικά από τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τη διοίκηση (p<0,05), δ) τέλος αναφορικά του τύπου του ιατρικού κέντρου θεραπείας, τα αποτελέσματα της έρευνας υποστήριξαν ότι τα ιδιωτικά κέντρα υπερτερούν σε ποιότητα (p<.001) σε σχέση με τα δημόσια κέντρα θεραπείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας συζητούνται με στόχο την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν τα ιατρικά κέντρα Θεσσαλίας προς τους ασθενείς τους. Επιπλέον η ανάλυση της αντίληψης των ασθενών από τους διοικούντες των κέντρων υγείας, θα κατευθύνει σε χάραξη στρατηγικής και εύρεσης αποτελεσματικότερων λύσεων προσέλκυσης νέων ασθενών αλλά και ικανοποίησης των ήδη υπαρχόντων, καθώς ο ανταγωνισμός στα κέντρα υγείας ιδιαίτερα στη Θεσσαλία αυξάνεται διαρκώς

Λέξεις Κλειδιά: 

ποιότητα παροχής υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών, προφορική επικοινωνία.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr