«Συσχέτιση Συχνότητας Συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής και Στάσεις ως προς το Περιβάλλον Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ημαθίας»

«Συσχέτιση Συχνότητας Συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής και Στάσεις ως προς το Περιβάλλον Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ημαθίας»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 13, Τεύχος 1
2016
Σελίδες: 
25-49
issn: 
1791-6933
«Συσχέτιση Συχνότητας Συμμετοχής σε Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής και Στάσεις ως προς το Περιβάλλον Μαθητών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ημαθίας»
Ποτουρίδου, Γ., Ζαφειρούδη, Α., Κουθούρης Χ. & Αλεξανδρής Κ.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2016
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση στοιχείων της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με τη συχνότητα συμμετοχής σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Το δείγμα αποτέλεσαν 209 μαθητές -τριες, ηλικίας 11 και 12 ετών από Δημοτικά Σχολεία του Νομού Ημαθίας. Η αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών αναφορικά με ζητήματα του περιβάλλοντος έγινε με τις κλίμακες: «Κλίμακα αντιλαμβανόμενης πληροφόρησης για το περιβάλλον» και «Κλίμακα γνωστικών πιστεύω για το περιβάλλον» των Ζαφειρούδη και Χατζηγεωργιάδη (2013). Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση που αφορούσε τη συχνότητα συμμετοχής τους σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η ανάλυση διακύμανσης ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στην αντιλαμβανόμενη πληροφόρηση και στα γνωστικά πιστεύω για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον με τους μαθητές -τριες που συμμετείχαν συστηματικά σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής να σημειώνουν υψηλότερες τιμές από αυτούς που συμμετείχαν συχνά, ευκαιριακά, σπάνια ή που δεν συμμετείχαν καμία φορά. Συμπερασματικά η συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής επιδρά θετικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αποτελώντας μια εμπεριστατωμένη πρόταση για εμπλουτισμό των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με υπαίθριες δραστηριότητες.

Λέξεις Κλειδιά: 

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα, μαθητές Δημοτικού

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr