«Εικόνα του σώματος και διατροφικές στάσεις γυναικών που συμμετέχουν σε αερόβιες δραστηριότητες αναψυχής»

«Εικόνα του σώματος και διατροφικές στάσεις γυναικών που συμμετέχουν σε αερόβιες δραστηριότητες αναψυχής»

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 14, Τεύχος 1
2017
Σελίδες: 
17-32
issn: 
1791-6933
«Εικόνα του σώματος και διατροφικές στάσεις γυναικών που συμμετέχουν σε αερόβιες δραστηριότητες αναψυχής»
Ιωάννης Τσαρτσαπάκης, Αβραάμ Καραογλανίδης, Ειρήνη Κοΐδου, Γεώργιος Γρούιος, Αικατερίνη Μουρατίδου

1Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής
1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών
1,2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2017
Περίληψη: 

Η εικόνα του σώματος και οι διατροφικές στάσεις αποτελούν αντικείμενα διεπιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, καθώς συνδέονται με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της εικόνας του σώματος και των διατροφικών στάσεων σε ερασιτέχνες δρομείς και ασκούμενες γυναίκες σε κλειστούς χώρους με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 474 γυναίκες ηλικίας από 18 έως 55 ετών με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (Δ.Μ.Σ.=18,6–24,9). Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με βάση την αθλητική δραστηριότητα που συμμετείχαν (δρομείς αντοχής, ασκούμενες σε κλειστούς χώρους μαζικής άθλησης και ομάδα ελέγχου). Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τον επιδιωκόμενο σκοπό της έρευνας ήταν το Multidimensional Body-Self Relations  Questionnaire (MBSRQ, Cash, 2004), το Rosenberg Self Esteem Scale (RSES, Rosenberg, 1965), το Eating Attitudes Test (ΕΑΤ-26, Garner, 1982) και ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την ύπαρξη διαφορών στους μέσους όρους μεταξύ των τριών ομάδων, ως προς τις διατροφικές τους στάσεις, την αυτοεκτίμηση, αλλά και σε όλες τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου MBSRQ, που ελέγχει χαρακτηριστικά της εικόνας του σώματος, αλλά και την απουσία  κλινικών συμπτωμάτων στον πληθυσμό του δείγματος. Συμπερασματικά, φάνηκε πως η ενασχόληση με διαφορετικές αερόβιες σωματικές δραστηριότητας, δεν αποτέλεσε επιβαρυντικό παράγοντα για την εμφάνιση αρνητικής εικόνας σώματος στις γυναίκες με υγιές σωματικό βάρος του δείγματος.

Λέξεις Κλειδιά: 

εικόνα του σώματος, διατροφικές στάσεις, δρομείς, ασκούμενες, σωματικό βάρος

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr