Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ποιότητα μιας αθλητικής διοργάνωσης και στην αποτελεσματικότητα της χορηγίας: Η περίπτωση μιας διοργάνωσης Kick Boxing

Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ποιότητα μιας αθλητικής διοργάνωσης και στην αποτελεσματικότητα της χορηγίας: Η περίπτωση μιας διοργάνωσης Kick Boxing

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 16, Τεύχος 2
2019
Σελίδες: 
40-50
issn: 
1791-6933
Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ποιότητα μιας αθλητικής διοργάνωσης και στην αποτελεσματικότητα της χορηγίας: Η περίπτωση μιας διοργάνωσης Kick Boxing
Ντοβόλη Απ., Καραγιώργος, Θ., Αλεξανδρής, Κ.

Εργαστήριο «Διοίκηση Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής», ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ποιότητα μιας αθλητικής διοργάνωσης και στην αποτελεσματικότητα της χορηγίας, όπως ορίζεται από τη στάση προς το χορηγό, την πρόθεση για αγορά προϊόντων του χορηγού και τη θετική ανεπίσημη επικοινωνία (WOM). Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από θεατές μιας διοργάνωση kick boxing, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Για τη μέτρηση της ποιότητας χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο το ερωτηματολόγιο των  Shonk & Chelladurai (2008), με τις τέσσερις διαστάσεις (Ποιότητα Αγώνων, Ποιότητα Διοργάνωσης, Ποιότητα Προσβασιμότητας, Ποιότητα Εγκαταστάσεων), ενώ για τη μέτρηση των στάσεων προς τη χορηγία χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Alexandris, et al. (2005). Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις και των τεσσάρων διαστάσεων της ποιότητας με όλες τις μεταβλητές αξιολόγησης της χορηγίας (στάσεις, πρόθεση, ανεπίσημη επικοινωνία), πράγμα το οποίο καταδεικνύει τη σημασία ανάπτυξης ποιοτικών διοργανώσεων, στην προσπάθεια των διοργανωτών να προσελκύσουν χορηγούς. 

Λέξεις Κλειδιά: 

Αθλητική χορηγία, ποιότητα αθλητικής διοργάνωσης, αποτελεσματικότητα χορηγίας

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr