Συνειρμοί επωνυμίας: Η συνεισφορά τους στη λήψη της απόφασης συμμετοχής σε αγώνες ορεινού τρεξίματος

Συνειρμοί επωνυμίας: Η συνεισφορά τους στη λήψη της απόφασης συμμετοχής σε αγώνες ορεινού τρεξίματος

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 19, Τεύχος 2
2022
Σελίδες: 
20-32
issn: 
1791-6933
Συνειρμοί επωνυμίας: Η συνεισφορά τους στη λήψη της απόφασης συμμετοχής σε αγώνες ορεινού τρεξίματος
Σαββίδου, Ε.2, Πολατίδου, Π1. & Μπαλάσκα, Π.2

1Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

2022
Περίληψη: 

Οι αθλητικές διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος έχουν αποκτήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες ιδιαίτερη δυναμική και έντονη παρουσία στο χώρο του Ελληνικού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν α) η διερεύνηση των συνειρμών που πηγάζουν από τη συμμετοχή σε μιας μικρή κλίμακας αθλητικής διοργάνωσης ορεινού τρεξίματος και β) η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι συνειρμοί, οι οποίοι πηγάζουν από μια διοργάνωση, στη λήψη της απόφασης επανάληψης της συμμετοχής σε αυτήν. Εκατό εβδομήντα τέσσερις δρομείς που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση Artemissio mountain running συμμετείχαν στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν αποτελεί προσαρμογή της Team Association Scale των Gladden& Funk (2002) όπως αυτή εφαρμόστηκε στο χώρο διοργανώσεων ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα από την Πολατίδου (2015). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν έξι παράγοντες συνειρμών: προσωπικότητα διοργάνωσης, προσωπικό της διοργάνωσης, απόδραση, ταύτιση – κοινωνικοποίηση, ελίτ αθλητές και ιστορία της διοργάνωσης. Οι συνειρμοί που πηγάζουν από τη διοργάνωση συνεισέφεραν θετικά στην πρόβλεψη της πρόθεσης της επανάληψης της συμμετοχής στη διοργάνωση (R2 =.48, F=25.58, p<.000). Στην πρόβλεψη συνείσφεραν οι παράγοντες Ιστορία της διοργάνωσης (t=3.88, p<.000, 32% της μεταβλητότητας, Απόδραση (t=3.29, p<.005, 26% της μεταβλητότητας) και Προσωπικότητα της διοργάνωσης (t=2.17, p<.05, 19% της μεταβλητότητας). Συμπερασματικά, οι συνειρμοί που πηγάζουν από τη συμμετοχή σε μια διοργάνωση μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων ως προς αυτές.

Λέξεις Κλειδιά: 

Ορεινό τρέξιμο, συνειρμοί επωνυμίας, παράγοντες συνειρμών, αθλητές, πρόβλεψη πρόθεσης επανάληψης συμμετοχής, μικρής κλίμακας αθλητικές διοργανώσεις

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr