Διερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη

Διερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 4, Τεύχος 2
2007
Σελίδες: 
35-54
issn: 
1791-6933
Διερεύνηση των Προσδοκιών των Θεατών για τις Υπηρεσίες που τους Παρέχονται στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Μια Προκαταρτική Μελέτη
Έφη Τσίτσκαρη, Γεώργιος Κώστα, Γεώργιος Τζέτζης και Γεωργία Υφαντίδου

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2007
Περίληψη: 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει τις προσδοκίες των θεατών για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχεται σε εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης στις οποίες αγωνίζονται οι επαγγελματικές ομάδες της Βορείου Ελλάδας. Εξετάστηκαν, επίσης, οι πλέον επιθυμητές υπηρεσίες που παρέχονται στις γηπεδικές αυτές εγκαταστάσεις. Πεντακόσιοι θεατές από πέντε καλαθοσφαιρικές εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδοας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο που είχε αρχικά δημιουργηθεί από τον Choo (1998) και τροποποιήθηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα ελληνικά δεδομένα και στις ανάγκες της έρευνας. Από τη ιερευνητική Παραγοντική Ανάλυση και τις Αναλύσεις Αξιοπιστίας προέκυψαν έξι παράγοντες προσδοκιών που εξηγούσαν το 66,02% της συνολικής διακύμανσης: α) «ψυχαγωγία», β) «προσωπικό», γ) «άνεση», δ) «εγκαταστάσεις», ε) «πολυτέλεια» και στ) «πληροφόρηση». Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας αυτής φαίνονται κατάλληλες μεν για τη διερεύνηση των προσδοκιών των θεατών θα πρέπει, όμως, να δοκιμαστούν περαιτέρω. Η αναγνώριση των προσδοκιών των φιλάθλων - πελατών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού, αφού αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις και κατανοώντας το τι οι θεατές θεωρούν σημαντικό, μπορούν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της παροχής ποιοτικά υψηλών αθλητικών υπηρεσιών.

Λέξεις Κλειδιά: 

προσδοκίες, εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης, θεατές, όργανο αξιολόγησης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr