ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 5, Τεύχος 1
2008
Σελίδες: 
17-28
issn: 
1791-6933
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Χριστόφορος Παπαδημητρίου, Αθανάσιος Κουστέλιος, Αλέξανδρος Κρητικός και Ελιζάνα Πολλάτου

ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

2008
Περίληψη: 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και η σχέση της με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 επαγγελματίες ψυχικής υγείας οι οποίοι προέρχονταν από μονάδες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, τα οποία αξιολογούσαν την επαγγελματική εξουθένωση και την φυσική δραστηριότητα, ενώ απάντησαν και σε ερωτήσεις που αφορούσαν τον τρόπο ζωής των εργαζομένων. Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι μέσες τιμές για την συναισθηματική εξάντληση, την αίσθηση αποπροσωποποίησης και την εκτίμηση των προσωπικών επιτευγμάτων ήταν 16.13 (Τ.Α.=7,23), 3,90 (Τ.Α.=4,39), 37,18 (Τ.Α.=8,54). Υψηλή αίσθηση συναισθηματικής εξάντλησης παρουσίασαν 10,1% των ερωτηθέντων, υψηλή αίσθηση αποπροσωποποίησης 17,2%, ενώ 49,4% παρουσίασαν υψηλή αίσθηση προσωπικών επιτευγμάτων. Τα αποτελέσματα για την ενεργειακή δαπάνη της φυσικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων φανέρωσε ότι το 61,7% είχε χαμηλό έως μέτριο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας ενώ το 38,3% είχε υψηλό επίπεδο. Η φυσική δραστηριότητα δεν συσχετίσθηκε στατιστικά σημαντικά με την επαγγελματική εξουθένωση (F(2,78) =3,35, p=0,04).

Λέξεις Κλειδιά: 

αθλητικά σχολεία, τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr