Συμμετοχή Ατόμων σε Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα: Ο Ρόλος της Ανάμειξης

Συμμετοχή Ατόμων σε Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα: Ο Ρόλος της Ανάμειξης

Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής
Τόμος 9, Τεύχος 2
2012
Σελίδες: 
2-15
issn: 
1791-6933
Συμμετοχή Ατόμων σε Δημοτικά Αθλητικά Προγράμματα: Ο Ρόλος της Ανάμειξης
Έφη Τσίτσκαρη, Μαρία Δούπα, Γιώργος Κώστα, & Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ∆ηµοκρίτειο Πανε̟ιστήµιο Θράκης
Τµήµα Ε̟ιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

2012
Περίληψη: 

Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του βαθμού ανάμειξης των συμμετεχόντων σε αθλητικά προγράμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τη συχνότητα συμμετοχής τους σε αυτά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 202 άτομα (κυρίως γυναίκες 65,8%). Για την αξιολόγηση του βαθμού ανάμειξης χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένη η Κλίμακα Ανάμειξης των Kyle, Absher, Norman, Hammitt και Jodice (2007). Για την επιβεβαίωση της δομικής εγκυρότητας της κλίμακας έγινε σειρά παραγοντικών αναλύσεων, που τελικά υποστήριξαν την ύπαρξη τριών παραγόντων: «ελκυστικότητα», «αυτοέκφραση» και «κοινωνική δέσμευση» των οποίων ο βαθμός αξιοπιστίας ελέγχθηκε επιτυχώς. Τα αποτελέσματα της έρευνας: α) ανέδειξαν αναφορικά του φύλου στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «κοινωνική δέσμευση» (t = -2,731, p<.01), με τις γυναίκες να σημειώνουν τιμές μεγαλύτερες (Μ.Ο.=4,34, Τ.Α.=1,31) από αυτές των ανδρών (Μ.Ο.=3,74, Τ.Α.=1,06), β) αναφορικά των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων υποστήριξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «ελκυστικότητα» (F(3,184) = 2,89, p<.05) και «αυτοέκφραση» (F(3,197) = 2,84, p<.05), γ) ανέδειξαν αναφορικά της διαφορετικής συχνότητας συμμετοχής στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «ελκυστικότητα», (F(2,181) = 10,17, p<.01) και «κοινωνική δέσμευση», (F(2,191) = 4,02, p<.05), Είναι σημαντικό οι Δήμοι να προσφέρουν ενδιαφέροντα και ποιοτικά αθλητικά προγράμματα, καθώς η ενίσχυση του βαθμού ανάμειξης των πολιτών θα συμβάλλει στην καλύτερη ικανοποίηση τους και πιθανά σε αύξηση της προσήλωσης και της συχνότητας συμμετοχής τους.

Λέξεις Κλειδιά: 

 δηµοτικά ̟ρογράµµατα άθλησης, συµµετέχοντες, ανάµειξη 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής (Ελλ.Ε.Ε.Δ.Α.Α.) είναι ένα επιστημονικό σωματείο που σκοπό έχει τον προβληματισμό και την έρευνα πάνω σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού.

Menu

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα της ΕλλΕΕΔΑΑ και του χώρου της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής - ΕλλΕΕΔΑΑ

Λεωφόρος Νίκης 57, Θεσσαλονίκη, 54622

info@elleda.gr

www.elleda.gr